O LPŠ

Odklon od uhlí, nové technologie a nízkoemisní plyny jako vodík nebo biometan – to vše jsou důvody, kvůli nimž projde plynárenství v nadcházejících letech obrovskou změnou. A vy můžete být u toho. Poznejte perspektivní obor s řadou příležitostí.

Za pouhých pět dní se seznámíte s těmi nejmodernějšími technologiemi, na jejichž vývoji a rozvoji se můžete podílet. Představíme vám zástupce největších energetických firem, kteří vám přiblíží své pracovní podmínky a podíváte se i do zajímavých plynárenských provozů. To vše vám může pomoci nejen k výběru své bakalářské či diplomové práce, ale také budoucího povolání.

Partneři

  • EG.D
  • GasNet
  • HUTIRA Brno
  • Net4Gas
  • Pražská plynárenská a.s.
  • RWE

Program

Plynárenské muzeum

Jediné muzeum v České republice, věnované plynárenství, se nachází v areálu Pražské plynárenské, a.s., v Praze 4 – Michli.

Muzeum návštěvníky seznamuje s historií a vývojem českého a světového plynárenství, od jeho počátků až po současnost, s vizí jeho budoucnosti.

Rozčleněné je do 2 expozic. První – národní část znázorňuje pomocí chronologického přehledu důležitých dat, obrazových panelů, map, schémat, dokumentů a modelů plynárenských staveb ve zkrácené formě historii českého plynárenství.

Druhá část – technická má mezinárodní charakter, mapuje vývoj technické stránky plynárenství (výroba a těžba plynu, uskladňování plynu, přeprava, rozvod a regulace tlaku plynu, měření spotřeby, užití plynu k nejrůznějším účelům).

V muzeu s nacházejí originály i modely různých plynárenských a plynových zařízení, historické plynové spotřebiče a dobové dokumenty – katalogy, publikace, filmy, fotografie.

Hraniční předávací stanice Lanžhot

NET4GAS je výhradním přepravcem plynu v ČR. V rámci exkurze se seznámíte s fungováním přepravní soustavy, prací kompresních stanic a měřením na hraniční předávací stanici v Lanžhotě.

Podzemní zásobník plynu Tvrdonice

Je prvním a nejstarším zásobníkem zemního plynu na území bývalého Československa, který ke skladování zemního plynu využívá původních, primární těžbou částečně odtěžených přírodních ložisek kapalných a plynných uhlovodíků. Ke skladování plynu se využívá několika z celé řady v různých hloubkách – v jednotlivých patrech – situovaných ložiskových objektů ropoplynového naleziště Hrušky. Provozem zásobníku Tvrdonice byly získány cenné zkušenosti pro výstavbu dalších podzemních zásobníků. Vlastní výstavba byla zahájena již v roce 1971, první etapa výstavby byla ukončena v roce 1975. V roce 1983 byla ukončena 2. etapa výstavby zaměřená na zvýšení denního výkonu, spolehlivosti provozu a lepšího využití skladovacích objektů. I v novém tisíciletí prošel zásobník několika etapami výstavby a modernizace s orientací výhradně na zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Byl vybudován řídicí systém a plně automatizovány vybrané technologické procesy.

HUTIRA – BRNO, s.r.o. – regulační technika pro plynárenství

Společnost se zaměřuje na poradenství, návrh, výrobu, prodej, montáž a servis regulační techniky pro plynárenství. V portfoliu společnosti najdeme kompletní regulační stanice, regulační zařízení, regulátory tlaku plynu, bezpečnostní uzávěry i pojistné ventily. Do českého plynárenství přinesla řadu inovací, například VTL RESO nebo zemní moduly. V současnosti se věnuje i novým trendům, jako je úprava bioplynu na biometan a jeho následné vtláčení do plynárenské sítě nebo technologie umožňující využití vodíku.

Paroplynová elektrárna

Počerady jsou spolehlivým producentem elektřiny a tepla už více než 40 let. Paroplynový zdroj o výkonu 838 MW je jedinou elektrárnou tohoto typu v ČR. „Paroplyn“ je dobrou alternativou uhelných elektráren, neboť je schopen rychlejšího najetí na plný výkon a je šetrnější k životnímu prostředí.

Moderní technologie pro speciální práce

Technická základna společnosti CEPS a.s. v Cítolibech disponuje řadou velkých technologických vozidel i kontejnerů a pár set tunami speciálního vybavení pro čištění, kalibrování a tlakové zkoušky potrubí.

Při off-line vnitřní ultrazvukové inspekci používáme čerpadla vody s průtokem 450 m3/hod při tlaku až 60 bar, při tlakových zkouškách zase tlakovací jednotku o průtoku 500 l vody za minutu při tlaku 220 bar. Pro sušení potrubí adsorpční sušicí jednotku o výkonu 3600 m3/hod vzduchu s rosným bodem –80 °C. Pro přetláčení plynu nebo ropných látek mezi úseky potrubí provozujeme unikátní řetězec s výkonem téměř 2800 m3/hod inertizační směsi s obsahem 95 % dusíku. Nic podobného se v Česku nedá vidět.

Kontakt

Český plynárenský svaz
Vzdělávání

U Plynárny 223/42, Praha 4
IČ: 00409928

Organizační pokyny

Registrujte se zasláním motivačního dopisu v rozsahu 1xA4. Motivační dopis zašlete na e-mail vzdelavani@cgoa.cz do 9. 5. 2022. Účastníky vybere předseda Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání. Potvrzení účasti vybraným studentům zašleme do 16. 5. 2022. Vybraným studentům ČPS zajišťuje stravování, dopravu, ubytování. Studenti mají účast zdarma.